Kontrolmålinger foretages med SM20 og alle målinger gemmes på elektronisk medie.
Kontrolmåling kan også udføres med fast impuls via pulsPG
Analyse af kurver til kunden